Den første blomstring i haven er julerosen, der til stor glæde for de tidligste humlebier allerede springer ud i feb-ruar. I maj blomstrer de mange frugttræer, og der er travlhed i haven. Krydderurterne i blomst er blandt favorit-terne hos de bevingede bestøvere. 
forever marjon.jpg
Liljerne blomstrer i forsommeren
Abrikosblomst i juni
Oregano
homeknap.jpg
Æbletræerne blomstrer i maj